Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük a bizalmát, hogy a GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT által gyártott felépítményt választotta. Kérjük, győződjön meg saját szemével az átvételkor, hogy a felépítmény teljesíti a gépkönyvben leírtakat. Kérjük, bizonyosodjon meg minden esetben, hogy az felépítmény a gyári és EU-s előírások szerint üzemel. Az üzembetartás országos és helyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásainak teljesítésén túl nem kell mást tennie, mint betartania a garanciára, az üzemeltetésre és a karbantartásra vonatkozó ajánlásainkat, és ha szükséges, hívja a szervizszolgálatunkat.

A Garancia Kézikönyv használata:
Táblázatban foglaljuk össze a GARANCIA KÉZIKÖNYV használatát, de ez csak az eligazodást segíti elő, a részletek a fontosak.

 1.BEÜZEMELÉSI ÉRTESÍTÉS  2. ELSÕ GARANCIÁLIS ÁTVIZSGÁLÁS  3. FELÜLVIZSGÁLATI IGAZOLÁS  4. GARANCIA KÁRTYA
 A beüzemelő

GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT

Magánál tartja, illetve a címére kell elküldeni a felépítmény (emelőgép) beüzemelése után. Ezen értesítés dátuma az Ön által vásárolt felépítmény garanciális időszakának kezdete(x).

 Hívja fel a GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT  egy Önnek kényelmes időpontban, de a garancia gépkönyvben megadott időszakon belül. (félévenként) Ezen átvizsgálás az Ön költségére történik átalánydíjas szerződés vagy eseti megbízás keretében  GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT  szervizszakembere tölti ki és helyezi el a GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT . garanciális archívumában.Ezen igazolás mindenképpen szükséges egy esetleges későbbi meghibásodás esetén.  Kérjük őrizze biztos helyen a garanciális kézikönyvvel együtt a felépítmény garanciális ideje lejártának végéig

Figyelem! GARANCIAZÁRADÉK
a)    Kérjük alaposan olvassa át a garanciális feltételeket.

Javasoljuk, hogy:

 1. olvassa el a garancia feltételeket
  2. olvassa el a rendelés visszaigazolást és az eladási, üzembe helyezési feltételeket.
 2. b) A felépítmény karbantartásáról az átvétel után ÖN gondoskodik, GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT  csupán a megbízható hátteret jelenti Önnek.
 3. jótállásunk minden beépített anyag- és gyártási hibára vonatkozik.
 4. a garanciális átvizsgálások, melyet az átadott átvizsgálási jegyzékben talál meg, szükséges és elégséges feltételei a garancia megtartásának az Ön számára, melyet az Ön költségére végzünk el. A napi, heti, havi ellenőrzések az Ön feladata, a féléves, éves átvizsgálások (mely a garancia feltétele), csak a GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT  – vagy általa megbízólevéllel rendelkező – szakszervizzel végeztethető el. A féléves garanciális átvizsgálások történhetnek átalánydíjas szerződés keretei között, vagy eseti megbízással. Az eseti megbízással történő garanciális átvizsgálások Önt érintő hátránya: be kell szállítania a felépítményt A GLOBAL TOWING SYSTEMS KFT  székhelyén lévő szervizébe, vagy az Ön költségére szállunk ki telephelyére, míg átalánydíjas szerződés esetén helyszínre megyünk, az átalánydíj a kiszállás költségeit tartalmazza. A napi, heti, havi karbantartást a kezelési utasítás szerint kell elvégezni. A felépítményt rendeltetéstől eltérő használatával okozott eseményekre a garancia nem vonatkozik. A felépítményt (gépet) csak a betanított személyzet üzemeltetheti, a betanítást  dokumentáljuk. Az ajánlott, vagy saját elkészítésű gépnapló vezetése kötelező, és egyidejűleg a garancia feltételeinek egyik ellenőrizhető forrása. Vezetésének hiánya a garancia megszűnését jelenti.
 5. b)    Garanciális reklamációk
  Kérjük, hogy minden esetben küldjön E-mail-t, vagy telefaxot a garanciális reklamációjával kapcsolatban, a garanciális felülvizsgálat folyamatának elindításához. A reklamációval kapcsolatban három eset fordulhat elő:
  ) A garancia érvényes és azonnal elfogadásra kerül, mely esetben a garancia költségeit a garanciális feltételek szerint az eladó. viseli.
  2.) A garancia elfogadásáról a döntés nem hozható meg azonnal. Erről Önt a szervizmunkatársak tájékoztatják, és elfogadja, hogy egy későbbi elutasítás esetén a költségeket Ön viseli. Az összes műszaki indoklást ez esetben rendelkezésére bocsátjuk.
  3.) A garancia nem érvényes, és a szervizmunkatársak által végzett felülvizsgálat után azonnal elutasításra kerül reklamációjuk. Ez esetben bármilyen javításhoz érvényes megrendelés szükséges, vagy az átalánydíjas szerződés megléte. A szervizmunkatársak által kitöltött jegyzőkönyv átvételét Ön nem tagadhatja meg, akár érvényes a garancia, akár nem.
  Garanciális feltételek
  Az üzemeltetés során felfedezett garanciális hibák: Az eladó/gyártó vállalja a hibás tervezésből, az alapanyaghibából, vagy a gyártási hibából eredő üzemzavarok elhárítását, a hibák kijavítását. eladó/gyártó  kötelezettségvállalása nem érvényes, ha a hiba az Ön által biztosított anyagból ered. A garancia nem vonatkozik a baleseti körülmények vagy természeti csapás miatt bekövetkező meghibásodásokra, a berendezés normál kopása vagy miatti javításokra, valamint a hanyagság, eladó/gyártó . garanciális felülvizsgálat, vagy az Ön által végzendő napi, heti, havi karbantartások elmulasztása miatt bekövetkező károkra, hibákra vagy balesetekre. A garancia szigorúan csak a eladó/gyártó  telephelyi műhelyében történő hibás anyag vagy

gyártási hiba kijavítására, vagy eladó/gyártó  telephelyi paritással, annak ingyenes cseréjére vonatkozik. eladó/gyártó . nem tehető felelőssé egy hibás alkatrész által okozott közvetlen vagy közvetett kárért.
FIGYELEM! Az üzemelési napló vezetése a garancia feltétele!

A GARANCIA IDŐTARTAMA ÉS KEZDETI. DÁTUMA:
Ez a kötelezettség, eltérő, szerződésben rögzített, megállapodás kivételével, csak azokra a hibákra vonatkozik, melyek az átadástól számított 1 éven belül következnek be. A garanciális időszak azon a napon kezdődik, amikor Ön írásos értesítést kapott, hogy a felépítmény átvehető a eladó/gyártó  telephelyén. Ha a beüzemelés később történik, akkor a garanciális időszak meghosszabbodik, de legfeljebb 18 hónap időtartamig a kiértesítéstől számítva. A garanciális átvizsgálás igényét minden esetben telefaxon küldött megrendelésben adja meg.

KÁROK:
eladó/gyártó felelőssége szigorúan a jelen garancia kézikönyvben leírtakra korlátozódik, és kifejezetten kijelentjük, hogy eladó/gyártó  nem felelős az Ön semmilyen veszteségért, mármint személyi sérülés, anyagi kár, ( a szerződésben foglaltakon kívül) elmaradt haszon vagy közvetett veszteség. A garanciális fedezet csak az első vásárló számára biztosított, és nem vihető át (automatikusan) a következő vevőre.

SZEMÉLYZET BIZTOSÍTÁSA:
Bármikor és bármilyen okból bekövetkezett baleset miatt, a eladó/gyártó .  felelőssége szigorúan csak a saját személyzetére és berendezéseire vonatkozik.
Vevő:
A vásárolt berendezés megnevezése:
Gyári száma:……………………………………Gyártási ideje:
Beüzemelés időpontja:…………………………Forgalmazó: eladó/gyártó
A hordozó alváz típusa:……………………………
Alvázszáma:……………………………………….
Első kötelező garanciális átvizsgálás ideje:
További garanciális átvizsgálások félévenként: ………………………………………………